Hier worden de Idiligo API GET en POST aanvragen omschreven. 


1.Log in voor het verkrijgen van een beveiligingstoken

Om in te loggen heb je een Idiligo account met gebruikersnaam, wachtwoord en API-sleutel. De API-sleutel kan je vinden in je account settings. Door de aanvraag te doen krijg je een beveiligingstoken die 24 uur geldig is. 


HTTP GET
GET /InsideService20.asmx/Login?apikey=string&username=string&password=string HTTP/1.1 
Host: app.idiligo.com
HTTP/1.1 200 OK 
Content-Type: text/xml; charset=utf-8 
Content-Length: length 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<string xmlns="http://www.idiligo.com/">string</string>

HTTP POST
POST /InsideService20.asmx/Login HTTP/1.1 
Host: app.idiligo.com 
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 
Content-Length: length 

apikey=string&username=string&password=string
HTTP/1.1 200 OK 
Content-Type: text/xml; charset=utf-8 
Content-Length: length 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<string xmlns="http://www.idiligo.com/">string</string>


2. Creëer een deelnemer voor je online meeting 

Het is mogelijk om een deelnemer te creëren voor je online meeting. Om dit te kunnen doen heb je een beveiligingstoken en mailadres van de deelnemer nodig. Door deze aanvraag te doen krijg je een 'Deelnemers ID'


HTTP GET
GET /InsideService20.asmx/CreateContact?token=string&email=string HTTP/1.1 
Host: app.idiligo.com
HTTP/1.1 200 OK 
Content-Type: text/xml; charset=utf-8 
Content-Length: length 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<string xmlns="http://www.idiligo.com/">long</long>

HTTP POST
POST /InsideService20.asmx/CreateContact HTTP/1.1 
Host: app.idiligo.com 
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 
Content-Length: length 

token=string&email=string
HTTP/1.1 200 OK 
Content-Type: text/xml; charset=utf-8 
Content-Length: length 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<string xmlns="http://www.idiligo.com/">long</long>


3. Creëer een online meeting

Om een online meeting te starten heb je een beveiligingstoken en de code van het script nodig die je wilt gebruiken voor je online meeting. Door deze aanvraag te doen krijg je een 'non-public meeting ID'.


HTTP GET
GET /InsideService20.asmx/CreateCall?token=string&trajectCode=string HTTP/1.1 
Host: app.idiligo.com
HTTP/1.1 200 OK 
Content-Type: text/xml; charset=utf-8 
Content-Length: length 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<string xmlns="http://www.idiligo.com/">long</long>

HTTP POST
POST /InsideService20.asmx/CreateCall HTTP/1.1 
Host: app.idiligo.com 
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 
Content-Length: length 

token=string&trajectCode=string
HTTP/1.1 200 OK 
Content-Type: text/xml; charset=utf-8 
Content-Length: length 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<string xmlns="http://www.idiligo.com/">long</long>


4. Koppel de deelnemer met de online meeting

Om de deelnemer met de online meeting te koppelen heb je de beveiligingstoken nodig, de 'non-public online meeting ID' en de 'deelnemers ID'.


HTTP GET
GET /InsideService20.asmx/SetContact?token=string&callID=string&contactId=string HTTP/1.1 
Host: app.idiligo.com
HTTP/1.1 200 OK 
HTTP POST
POST /InsideService20.asmx/SetContact HTTP/1.1 
Host: app.idiligo.com 
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 
Content-Length: length 

token=string&callId=string&contactId=string
HTTP/1.1 200 OK 


5. Genereer de url voor het organiseren van een meeting

Voor het organiseren van een online meeting kun je een url aanmaken. Hiervoor heb je de beveiligingstoken en de 'non-public call ID' nodig. Let op, voor de deelnemer is een andere url van toepassing (zie 6.)


HTTP GET
GET /InsideService20.asmx/NavigateToAgentUrl?token=string&callID=string&returnUrl=string HTTP/1.1 
Host: app.idiligo.com
HTTP/1.1 200 OK 
HTTP POST
POST /InsideService20.asmx/GetPublicCallId HTTP/1.1 
Host: app.idiligo.com 
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 
Content-Length: length 

token=string&callId=string&returnUrl=string
HTTP/1.1 200 OK 


6. Genereer een url voor de deelnemer van een online meeting (public ID)

Om het mogelijk te maken voor de deelnemer om deel te nemen aan de meeting een url moet gecreëerd worden. 

In order for the participant to join the meeting, an url should be created. Je kunt de url bouwen met de public ID. De url voor het deelnemen aan de online meeting is: https://app.idiligo.com/client?id=[publicID]. Deze aanvraag genereert de openbare ID. Hiervoor heb je de beveiligingstoken en de non-public call-ID nodig. Let op: voor de organisator van de meeting geldt een andere url (zie punt 5).


HTTP GET
GET /InsideService20.asmx/GetPublicCallId?token=string&callID=string HTTP/1.1 
Host: app.idiligo.com
HTTP/1.1 200 OK 
Content-Type: text/xml; charset=utf-8 
Content-Length: length 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<string xmlns="http://www.idiligo.com/">string</string>

HTTP POST
POST /InsideService20.asmx/GetPublicCallId HTTP/1.1 
Host: app.idiligo.com 
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 
Content-Length: length 

token=string&callId=string
HTTP/1.1 200 OK 
Content-Type: text/xml; charset=utf-8 
Content-Length: length 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<string xmlns="http://www.idiligo.com/">string</string>


7. Optioneel: vooraf ingevulde waarden vanuit je applicatie in je online meeting

Het is mogelijk om vooraf ingevulde informatie vanuit je applicatie in te vullen in je online meeting.


HTTP GET
GET /InsideService20.asmx/Login?apikey=string&username=string&password=string HTTP/1.1 
Host: app.idiligo.com
HTTP/1.1 200 OK 
Content-Type: text/xml; charset=utf-8 
Content-Length: length 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<string xmlns="http://www.idiligo.com/">string</string>

HTTP POST
POST /InsideService20.asmx/Login HTTP/1.1 
Host: app.idiligo.com 
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 
Content-Length: length 

apikey=string&username=string&password=string
HTTP/1.1 200 OK 
Content-Type: text/xml; charset=utf-8 
Content-Length: length 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<string xmlns="http://www.idiligo.com/">string</string>


8. Optioneel: voeg documenten toe aan je online meeting


Je kunt in twee stappen documenten toevoegen aan je online meeting
Step 1: upload het document in Idiligo


HTTP GET
GET /InsideService20.asmx/AddDocumentFromUrl?token=string&apm;url=string&filename=string&externalId=string HTTP/1.1 HTTP/1.1 
Host: app.idiligo.com
HTTP/1.1 200 OK 
Content-Type: text/xml; charset=utf-8 
Content-Length: length 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<long xmlns="http://www.idiligo.com/">long</long>

HTTP POST
POST /InsideService20.asmx/AddDocumentFromUrl HTTP/1.1 
Host: app.idiligo.com 
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 
Content-Length: length 

token=string&url=string&filename=string&externalId=string
HTTP/1.1 200 OK 
Content-Type: text/xml; charset=utf-8 
Content-Length: length 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<long xmlns="http://www.idiligo.com/">long</long>Step 2: voeg het ge-uploaden document toe aan je online meeting


HTTP GET
GET /InsideService20.asmx/AddDocumentToCall?token=string&callId=string&documentId=string&nodeCode=string HTTP/1.1 HTTP/1.1 
Host: app.idiligo.com
HTTP/1.1 200 OK 
Content-Type: text/xml; charset=utf-8 
Content-Length: length 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<long xmlns="http://www.idiligo.com/">long</long>

HTTP POST
POST /InsideService20.asmx/AddDocumentToCall HTTP/1.1 
Host: app.idiligo.com 
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 
Content-Length: length 

token=string&callId=string&documentId=string&nodeCode=string
HTTP/1.1 200 OK 
Content-Type: text/xml; charset=utf-8 
Content-Length: length 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<long xmlns=""http://www.idiligo.com/">long</long>


Ga naar de onderstaande link voor een overzicht van alle aanvragen:
http://app.idiligo.com/insideservice20.asmx